Program

Ale Släktforskare

Program

Där inget annat sägs är aktiviteten öppen för alla.

 


Årsmötet 2020 senareläggs


Vi tar vårt ansvar för att förhindra spridning av COVID 19 och ställer in årsmötet till vidare.


Forskarhjälp inställd tills vidare


För att minska spridningen av COVID 19 ställer vi in forskarhjälpen tills vidare.


Vi samarbetar med