Bli medlem

Ale Släktforskare

Bli medlem

Du kan bli medlem genom att sätta in 140 kr på Plusgiro 322083-7.

 

För ungdom upp till 20 år är avgiften 20 kr och för en hel familj 220 kr.

 

Skicka sedan ett mail till mattisdotter@telia.com med följande information:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-post-adress

 

Medlemsavgiften gäller för kalenderår.

 

Som medlem får du föreningens tidning, Ale Släktforum, som utkommer fyra gånger per år.

Vi samarbetar med